Phone icon 070 338 54 24

Nieuws

Introductie BGL prematuur

okt 2, 2014

Introductie BGL prematuur

30 september 2014

De introductie van de Beschikking geen Loonheffingen (BGL) is prematuur, biedt geen oplossing voor reële problemen en leidt tot meer administratie. Dat is de reactie van FNV Zelfstandigen op het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes.

Bestuurlijke keuze: slechte timing

Dit voorjaar heeft het kabinet een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ingesteld om de beleidsopties ten aanzien van de fiscale en sociale positie van zzp’ers te formuleren. De resultaten van de werkgroep IBO worden op 1 december verwacht. In de Miljoenennota krijgen de resultaten van de IBO-werkgroep een belangrijke plek: nader beleid wordt uitgesteld tot het debat over de resultaten van het IBO is gevoerd.
Minister Asscher komt dit najaar met nadere voorstellen ten aanzien van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Op grond van deze voorstellen wordt duidelijk wat wordt verstaan onder schijnconstructies en hoe die het best aangepakt kunnen worden.
Gezien deze ontwikkelingen is het opmerkelijk dat de introductie van de BGL juist nu aan de kamer wordt aangeboden. Wij sluiten ons geheel aan bij de Raad van State: het wetsvoorstel is prematuur.

Los echte problemen op!

FNV Zelfstandigen erkent dat er - naast de grote groep bewuste, bekwame en bonafide zzp’ers  - groepen werkenden zijn die in een ongewenste positie verkeren. In de praktijk zien we dat deze groepen vaak “juridisch” als zzp’er kunnen worden aangemerkt, terwijl ze in de praktijk geen basis hebben om te ondernemen en daarmee in een ongewenste economische afhankelijkheid verkeren. Hun situatie wordt veelal mede ingegeven door de specifieke dynamiek in hun sector. Van post- en pakketbezorgers tot de bouw, van alfahulpen tot tolken bij Justitie: als de zelfstandige wordt onderbetaald, geen onderhandelingspositie heeft en niet zelf kan acquireren kan er geen sprake zijn van gezond ondernemerschap. Om dergelijke problemen op te lossen zullen we zeer specifiek per sector en beroepsgroep naar passende oplossingen moeten zoeken – dat kan een arbeidsovereenkomst zijn, maar ook het versterken van de marktpositie. 
Het kabinet schrijft: “Het kabinet wil echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden opdat die mensen de zekerheid krijgen van een dienstverband.” Het is de afgelopen maanden in de zorg meer dan duidelijk geworden dat kale handhaving niet leidt tot de zekerheid van een dienstverband, maar tot grote hoeveelheden beroepsprocedures en voorheen succesvolle zzp’ers die nu in de bijstand zitten.

FNV Zelfstandigen wil een einde aan de verjuridisering van de handhaving bij de individuele zzp’ers: en pleit voor het creëren van specifieke oplossing

Deel dit artikel online

Wil je onze brochure ontvangen?

vpo nbbu normeringarbeid mvonederland salesindebouw Stipp
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Lees meer over ons cookiebeleid.
Je kunt ook niet akkoord gaan.