Phone icon 070 338 54 24

Nieuws

Vrijwaring van inleenaansprakelijkheid: wat betekent dat voor u?

jul 9, 2012

Per 1 juli 2012 gelden nadere afspraken met de belastingdienst die leiden tot vrijwaring van inleenaansprakelijkheid. Als uw onderneming aan een aantal voorwaarden voldoet, dan kunt u als inlener niet meer door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde Loonheffingen en/of BTW door een uitzendonderneming. Voor ons als brancheorganisatie en voor u als inlener is dit zeer goed nieuws. In deze brief zullen we eerst het begrip inlenersaansprakelijkheid nader toelichten. Daarna zullen we de gemaakte afspraken nader toelichten.

Veel leden en inleners vragen zich af of zij verplicht moeten werken met een G-rekening. Derhalve is het goed om te benadrukken dat de keuze om gebruik te maken van een G-rekening en onderstaande regeling een vrijwillige keuze is. Het werken met een G-rekening kan immers ten koste gaan van de liquiditeit.

Wat is inlenersaansprakelijkheid?
Inleenaansprakelijkheid is alleen aan de orde als er sprake is van de volgende cumulatieve eisen:

 1. Er dient sprake te zijn van een dienstbetrekking met de uitlener;
 2. De werknemer is aan een derde ter beschikking gesteld;
 3. De werknemer werkt onder leiding of toezicht van de inlener;

Fiscale risico’s uitsluiten
De nieuwe afspraken met de Belastingdienst kunnen het risico op naheffingen in verband met inleenaansprakelijkheid geheel uitsluiten. U zult dan moeten voldoen aan de eisen zoals ze zijn geformuleerd in de bijlage. Daarnaast kunnen alleen bonafide SNA-gecertificeerde uitzendbureaus gebruik maken van de voornoemde afspraken met de Belastingdienst. Vanzelfsprekend zijn onze NBBU leden bonafide en beschikken zij over alle benodigde certificaten.

Conclusie
Onze NBBU-leden kunnen gebruik maken van de nadere afspraken met de belastingdienst, dat geldt lang niet voor alle uitzendbureaus in de markt. Een NBBU uitzendbureau heeft dan ook duidelijk een toegevoegde waarde. De NBBU CAO waarmee u werkt is bovendien de meest flexibele CAO die er is: er kan een jaar langer flexibel worden uitgezonden dan bij de ABU.

De afspraken met de Belastingdienst
De belastingdienst zal onder de navolgende voorwaarden vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid verlenen:

 • De uitzendonderneming beschikt over een G-rekening
 • De uitzendonderneming is geregistreerd in het SNA register en voldoet aan de NEN-Normen
 • De inlener stort 25 procent van de factuur (inclusief BTW) op de G-rekening van de in het SNA register opgenomen uitzendonderneming (als de BTW is verlegd dan is het 20%)
 • De inlener kan de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen
 • De inlener kan voor zover van toepassing aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt
 • De administratie van de inlener dient zodanig te zijn ingericht dat daaruit alle gegevens met betrekking tot de overeenkomst ,de omvang van de aansprakelijkheid (bijvoorbeeld een manurenadministratie) en de betalingen direct kunnen worden herleid.

De vereisten voor een vrijwarende betaling op een G-rekening.

 • De betaling op de G-rekening moet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden conform de Uitvoeringsregeling inleners, keten en opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004.
 • De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de Omzetbelasting daaraan stelt en moet bovendien het volgende vermelden: 
  • het nummer of het kenmerk, voor zover aanwezig, van de overeenkomst ingevolge welke de uitlener de gefactureerde prestatie of prestaties heeft verricht;
  • het tijdvak of de tijdvakken waarin die prestatie of prestaties zijn verricht; en
  • de benaming(en) of kenmerk(en) van het werk, waarop de betaling betrekking heeft;

Deel dit artikel online

Wil je onze brochure ontvangen?

vpo nbbu normeringarbeid mvonederland salesindebouw Stipp
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Lees meer over ons cookiebeleid.
Je kunt ook niet akkoord gaan.