FAQ Werknemers

FAQ Werknemers

Wij zoeken graag voor u uit waarom u uw salaris niet heeft ontvangen. Het kan zijn dat Servorg uw aanmelding of urenverantwoording nog niet heeft ontvangen. Of er ontbreken belangrijke gegevens, zoals een goede kopie van uw identiteitsbewijs of de loonbelastingverklaring. Mail of bel ons (070 388 54 24).

Wil je onze brochure ontvangen?

vpo nbbu normeringarbeid mvonederland salesindebouw Stipp