FAQ Werknemers

FAQ Werknemers

Wat netto overblijft van het afgesproken brutoloon hangt o.a. af van de wettelijk verplichte inhoudingen aan sociale premies en belastingen. Ook het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting is van invloed. Bovendien bepalen vakantiegeld, bonussen en onkostenvergoedingen de hoogte van uw nettoloon en belasting. U kunt uw loonheffing laten aanpassen via dit formulier. Voor scholieren en studenten geldt een gunstiger regeling voor de loonheffing, klik hier voor het opgaveformulier.

Wil je onze brochure ontvangen?

vpo nbbu normeringarbeid mvonederland salesindebouw Stipp