FAQ Werknemers

FAQ Werknemers

Indien u ziek bent, dient u zich persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte telefonisch ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en

bij Servorg Uitzendbureau BV. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij Servorg Uitzendbureau BV en bij de direct leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.

Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet in behandeling genomen.

 

Lees verder op  http://www.servorg.nl/uploads/107/Het-Ziekte-Verzuim-Reglement-pdf

Wil je onze brochure ontvangen?

vpo nbbu normeringarbeid mvonederland salesindebouw Stipp