FAQ Werknemers

FAQ Werknemers

Vakantie en vrije dagen stemt u af met de opdrachtgever. Uw vakantiedagen vermeldt u op uw urenverantwoording. Alleen opgebouwde vakantiedagen kunnen worden uitbetaald. Het aantal vakantiedagen is onder meer afhankelijk van de CAO waaronder u valt; zo stelt de NBBU dat bij een fulltimebaan 24 vakantiedagen per jaar worden opgebouwd. Bij een parttimebaan worden de vakantiedagen naar rato vastgesteld. Ook bouwt u dagen op voor bijzonder verlof, kort verzuim en ter compensatie van feestdagen. Vakantiekrachten (NBBU CAO) en scholieren en studenten (VPO CAO) bouwen bij een fulltime baan 20 vakantiedagen op jaarbasis op. Zij bouwen geen reserveringen op voor bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen.

Wil je onze brochure ontvangen?

vpo nbbu normeringarbeid mvonederland salesindebouw Stipp